Lehdistötiedote 2013

SEA LOAD CONTROL YHTIÖT 25 VUOTTA

Yhtiön syntysanat lausuttiin perustamiskokouksessa, joka pidettiin 14.4.1988. Toimialaksi merkittiin "Kansainväliseen kauppaan ja kuljetukseen liittyvä konsultointi ja välitystoiminta sekä tarkastustoiminta". Toimitusjohtajaksi nimitettiin Esa Anttio. Hän on valmistunut merikapteeniksi Sundsvall/Härnösandin korkeakoulusta ja toiminut merenkulkualalla vuodesta 1978.

Yhtiön omistuspohja on vuosien varrella muuttunut siten, että konserni toimii nykyään perheyhtiönä osakekannan ollessa sataprosenttisesti Anttion perheen hallussa.

Yhtiön ensimmäinen konttori sijaitsi Turun lähellä Marttilassa. Toiminta painottui alkuvuosina vahvasti alusten lastauskonsultointiin ja valvontaan eli ns. supercargo-toimintaan. Yritys siis tarjosi palvelujaan lähinnä merikuljetusta harjoittaville yrityksille. Toimeksiannot saattoivat käsittää koko toimitusketjun aluksen lastauksesta aina määräsatamaan saakka.

1990-luvulla yhtiö suoritti myös merkittävässä määrin alusten meklaus- ja laivanselvitystoimintaa. 90-luvun loppupuoliskolta lähtien toiminta on painottunut tarkastustoimintaan, joka käsittää mm. alusten ja lastien tarkastukset, luovutus- ja vastaanottotarkastukset sekä vahinkotarkastukset. Keskuskauppakamarin auktorisoimana tarkastajana suoritetaan myös puolueettomia HTT-tavarantarkastuksia esimerkiksi oikeudenkäyntejä varten.

1990-luvun loppupuoliskolla toiminnan painopiste siirtyi Kaakkois-Suomeen, ja yrityksen toimipiste muutti Loviisaan.
Vuonna 1994 perustettiin USA:n agentuuriyhtiö Sea Load Control America Inc. Tällä oli merkittävä rooli 2000-luvun alkupuoliskolla, jolloin WTC-katastrofin seurauksena nimitettiin USA:n elintarvikeviraston FDA:n valtuuttamia edustustoja ympäri maailmaa. Sea Load Control Yhtiöillä oli valmis organisaatio USA:ssa ja se nimitettiinkin yhdeksi USA:n valtion edustustoksi. Yhtiö on suorittanut myös USA:n alusten luokituslaitoksen American Bureau of Shippingin , ABS:n tarkastuksia.

Vuosi 1995 oli myös merkittävä merkkipaalu yhtiön historiassa. Tällöin se nimitettiin maailman vilja- ja rehukauppaa säätelevän kattojärjestön GAFTA:n (The Grain and Feed Trade Association, London) auktorisoimaksi tarkastusyhtiöksi. Sea Load Control Finland Oy Ltd toimii myös useiden kansainvälisten tarkastusyhtiökonsernien edustustona.

Laatujärjestelmätyö aloitettiin jo 2000-luvun alussa ja ISO-9001 laatujärjestelmä sertifioitiin vuonna 2009. Lisäksi yritys soveltaa toiminnassaan tarkastusyhtiöiden kansainvälistä 17020 standardia. Laatujärjestelmä yhdemukaistaa yrityksen toiminnat ja säännölliset sisäiset auditoinnit toimivat jatkuvan parantamisen työkaluna. Maailman vanhimman luokituslaitoksen Lloyds Registerin laatusertifiointi puolestaan kertoo asiakkaille että yritys on luotettava yhteistyökumppani, joka suhtautuu toiminnan ja palvelun laatuun tosissaan.

Tänä päivänä yrityksen päätoimipaikka on Kalajoki. Toimitusjohtaja Esa Anttion aloittaessa päätoimisena satamajohtajana Kalajoen satamassa, yhtiön toimistopäällikön rooliin siirtyi vaimo Marjaana Anttio, joka on toiminut yhtiön tarkastustoiminnan sihteerinä jo sen alkuvuosilta lähtien. Toimintaa harjoitetaan tänä päivänä kaikissa Suomen satamissa ja kv-tarkastajaverkoston avulla tarvittaessa myös ulkomailla.

Yhtiön mottona onkin ollut jo pitkään:

"Kansainvälisesti tunnustettua suomalaista osaamista jo vuosien ajan"

Esa Anttio
www.seaload.net
office@seaload.net
puh 0500-324456